Raseutvalget

Raseutvalget representerer Japanese Chin, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raserepresentant

Beate Hamre
Telefon: 90893560
E-post: japanes@nmhk.net

Vara-raserepresentant

Tone Jensen Strømsli
Telefon:
E-post: